Graphic Novels

Disclaimer

Disclaimer

Aansprakelijkheid

De informatie, tekst, afbeeldingen, links en andere onderdelen op en van de webpagina’s van graphic-novels.nl worden als service aangeboden door VBKU. VBKU aanvaardt geen aansprakelijkheid voortvloeiende uit gebruik, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van tekst, afbeeldingen, informatie, links of andere onderdelen op de webpagina’s, de server waar deze pagina’s zich op bevinden of andere servers die via deze webpagina’s benaderbaar zijn.

Alle informatie wordt op persoonlijke titel gepubliceerd, anonieme publicaties kunnen worden geweigerd. De standpunten en meningen op deze site komen niet noodzakelijk overeen met die van VBKU.

Bescherming persoonsgegevens

De auteur behandelt de door gebruikers verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Als gevraagd wordt om gebruik van persoonsgegevens, zal expliciet worden aangegeven met welk doel. De redactie zal ook dan de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij u hier toestemming voor hebt gegeven.

Bezoekersstatistieken

Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken van deze webpagina’s van www.graphic-novels.nl bijgehouden. Informatie zoals bezoekaantallen en bezoekfrequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van de bezoeker blijft onbekend. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan door gebruikers verstrekte persoonsgegevens.