Graphic Novels

Copyright

Copyright

De redactie van graphic-novels.nl heeft het recht de bijdrage in te korten, vorm te geven en van een of meer passende illustraties te voorzien. VBKU biedt de informatie via deze webpagina’s en nieuwsbrieven aan belangstellenden aan en behoudt het copyright van de gepubliceerde bijdragen of onderdelen daarvan. Het is niet toegestaan om tekst, afbeeldingen of andere onderdelen van deze bijdragen in originele of gewijzigde vorm aan derden te distribueren zonder uitdrukkelijke toestemming van de redactie.

Het is uitsluitend toegestaan voor persoonlijk gebruik publicaties op graphic-novels.nl en/of onderdelen ervan in de gepubliceerde vorm te kopiëren naar je computer en/of onderdelen te printen. Het is ook uitsluitend voor persoonlijk gebruik toegestaan om in eigen documenten verwijzingen naar deze publicaties en/of pagina’s op te nemen; verzending naar geïnteresseerden mag uitsluitend onder vermelding van de volledige bron, waarbij ten minste graphic-novels.nl, auteur en publicatiedatum worden vermeld en liefst ook de weblink is opgenomen.